Referenties

Wanneer partijen het oneens zijn over bouwkosten kan een second opinion uitkomst bieden. Onze deskundige toetst de bouwkosten op compleetheid en marktconformiteit van het prijsniveau. Dit kan in eerste instantie middels een Quick Scan. Zodra daaruit blijkt dat het de moeite waard is, kan een diep gravende analyse worden opgesteld indien nodig een “tegen” raming of begroting.