Referenties

Op basis van een programma van eisen wordt een investeringsraming volgens NEN2631 opgesteld. In de ideeënfase kan hiermee onderzocht worden of een project kans van slagen heeft.