Referenties

Op basis van de eerste uitwerking van ideeën wordt middels een haalbaarheidsstudie bepaald of de ideeën financieel en technisch haalbaar zijn.