Referenties

Op basis van het Schetsontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO) of Definitief Ontwerp (DO) wordt een elementenraming volgens NEN2634 opgesteld. In overeenstemming met het toenemende detailniveau van de opvolgende fasen, worden de elementramingen evenredig gedetailleerder onderbouwd.