Referenties

Op basis en volgorde van STABU, RAW of een ander bestek en tekeningen wordt een uitgebreide gedetailleerde regelbegroting opgesteld. Een variant op de bo-vengenoemde begroting is een DO+ begroting die in dezelfde opbouw als de eerder beschreven elementenraming wordt opgesteld. De elementen worden getoetst en/of aangepast aan het bestek en onderbouwd tot het meest gedetailleerde niveau. Door onze goede contacten in de markt kunnen wij, indien nodig, aanbiedingen uit de markt opvragen die in de begroting worden verwerkt.