Referenties

Op basis van aangeleverde Bill of Quantities worden middels onderbouwde eenheidsprijzen de bouwkosten inzichtelijk gemaakt. Ten behoeve van aanbe-stedingen kunnen wij op volgorde van STABU, RAW of een ander bestek en te-keningen, Bill of quantities opstellen.