Aanpak - iQ bouwkostenadvies

iQ Bouwkostenadvies beschouwt haar opdrachten als maatwerk.
Voor het realiseren van een opdracht wordt een passend team samengesteld, bestaande uit deskundigen op verschillende niveaus. De omvang en samenstelling van het team is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de opdracht.
Door de brede kennis en ervaring binnen het team beperken de adviezen zich niet alleen tot het vaststellen van de bouwkosten of de haalbaarheid van een project. Door met de opdrachtgever mee te denken over alternatieve oplossingen, wordt getracht de kosten binnen het budget te houden zonder de kwaliteit ervan aan te tasten.
iQ Bouwkostenadvies beschikt over diverse calculatiesoftware en modellen waarmee wij uw kostenopstelling kunnen opstellen. Dus duidelijk maatwerk!